Kuka minä olen, mikä on oma taustani ja millaiset arvot ohjaavat omaa toimintaani?

Olen Kati Kärnä, rovaniemeläistynyt Kajaanin kasvatti. Oma matkani on sisältänyt monia askeleita ja määränpäätä on matkan varrella tarkennettu useaan kertaan. Tänä päivänä voin onnellisena todeta, että arkeni on omannäköistä - teen työtä, jolla on merkitystä ja joka innostaa kehittämään omaa toimintaa. Arjessani ovat ihmisten ohella läsnä eläimet ja luonto, kaikki itselle tärkeitä asioita.

Pohjakoulutukseltani olen hallintotieteiden maisteri. Opinnot markkinoinnin ja taloustieteen saralla ovat antaneet eväitä moneen tehtävään niiden ollessa tietysti myös vahva pohja nykyiselle yrittäjyydelle. Yliopisto-opintojen aikana aloitin työurani yliopistomaailmassa, jossa työskentelin eri tehtävissä miltei viisitoista vuotta. Aiempi työkokemus mm. erilaisista asiakaspalvelutehtävistä kaupallisella alalla sai yliopistovuosien aikana arvokasta täydennystä laajentaen omaa työelämänäkemystä monella tapaa, mikä antaa arvokasta perustaa tämän päivän työnohjaustyölle.

Yliopistomaailma vaihtui osaltani yrittäjyyteen, olen työllistänyt itseni yrittäjänä reilun kymmenen vuotta.

Wanhan Niskalan Issikat yrityksemme tarjoaa hyvinvointipalveluita painopisteen ollessa eläinavusteisessa toiminnassa. Askel Työnohjauspalvelut on perustettu vuonna 2013, yritys tarjoaa työnohjaus- ja koulutuspalveluita. Oma tavoitteeni on eri palveluiden kautta vahvistaa asiakkaideni kokonaisvaltaista hyvinvointia, erilaiset työmuodot palvelevat eri asiakasryhmiä.

Aktiivinen oman osaamisen kehittäminen on ollut tärkeä osa yrittäjänä toimimista. Pääpaino kouluttautumisessa on ollut ihmismielen ymmärtämisessä ja ihmisten ohjaamisessa. Kokemuksellisen tunnetaitovalmennuksen opinnot olivat tärkeä lisä hevostyölle ja antoivat pohjan jatko-opiskeluille. Ensimmäinen etappi olivat EASEL®-ohjaaja -opinnot, jotka sain päätökseen vuonna 2012. Opiskelu jatkui EASEL®Coach - Työnohjaaja opintojen parissa ja työnohjaajaksi valmistuin maaliskuussa 2014. Opintoni vastaavat Suomen Työnohjaajat ry:n vaatimuksia.

Työnohjaajaksi valmistumisen jälkeen jatkoin aiempia opintoja ja valmistuin EASEL®-Traineriksi syyskuussa 2014. Erilaisten asiakkaiden kanssa toimiessa tarvitsee monenlaisia työvälineitä. Puhun monesti omasta työkalusalkusta, sieltä löytyvät mm. Enneagrammi Coach, Voimauttavan valokuvauksen, NLP Practitioner ja Skeematerapian opinnot. Kevättalvella 2019 aloitin Psykoterapeuttiset valmiudet -opinnot. Kyseessä on 30 op opintokokonaisuus, joka on tarjonnut lisätyökaluja omaan asiakastyöhön alusta lähtien. Pidempikestoisten kurssien ohella olen osallistunut laaja-alaisesti myös lyhytkursseille, oman osaamisen syventäminen ja monipuolistaminen on tavoite, jonka eteen on ilo tehdä töitä.

Omaa toimintaani ohjaavia arvoja ovat kunnioitus, kohtaaminen, kokemuksellisuus ja kokonaisvaltaisuus. Lähtökohta toimivalle vuorovaikutukselle on tasavertainen minä-sinä -suhde. Aito läsnäolo, toisen kuunteleminen ja kuuleminen on pohja kaikelle yhteistyölle, jokaisella meistä on tarve tulla nähdyksi ja kuulluksi. Ohjaustyössä haastan asiakkaitani tulemaan pois mukavuusalueelta, monipuoliset työmuodot tarjoavat mahdollisuuden uuteen kokemukseen, joka voi olla avain muutokselle. Tarkastelemme asiakkaan elämää kokonaisuutena, tarpeen vaatiessa uskallamme katsoa tulevaisuuden ohella myös menneeseen ja miettiä mikä vaikutus työminään on henkilökohtaisen minän hyvinvoinnilla.

Omassa elämässä ja työssäni haluan tarkastella asioita eri näkökulmista koostaen itse oman näkemyksen erilaisia lähestymistapoja soveltaen. Haen aktiivisesti uutta tietoa ja päivitän osaamistani laaja-alaisesti tavoitteena tarjota asiakkaille eväitä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin vahvistamiseen. Oma persoonani on osaamiseni ohella tärkeä osa omaa työtä, omalla toiminnallani haluan mallintaa sitä mistä puhun tarjoten asiakkaille kohtaamisia, jotka jäävät mieleen.

Toivotan Sinut tervetulleeksi Askelen maailmaan, lähden ilolla kanssakulkijaksi Sinun matkallesi tarjoten oman osaamiseni askeleidesi tueksi!


Tulin tienhaaraan metsässä,

ja minä valitsin vähemmän kuljetun tien,

ja se on muuttanut kaiken.

~ Robert Frost ~