Koulutusta, valmennusta, luentoja - mitä sinun työyhteisösi tarvitsee tänä päivänä?

Etsittekö innostavaa puhujaa kehittämispäiväänne? Kaipaako työyhteisönne yhteistä koulutusta, onko teillä ehkä halua vahvistaa keskinäistä vuorovaikutustanne? Työnohjaus- ja koulutuspalveluilla voidaan tukea tilanteita, joissa omat eväät eivät tunnu riittävän ja yhteisesti tiedostetaan asia, joka vaatii työstämistä. Yhtä lailla palveluilla voidaan antaa uusia eväitä tilanteissa, joissa yhteistyö toimii eikä pöydälle ole ns. kissaa nostettavaksi - aina ei tarvitse lähteä liikkeelle ongelmista, palveluilla voidaan myös tukea työyhteisön toimintaa ja ennaltaehkäistä ongelmien syntymistä.

Yksi palvelu on toimivin tietyssä tilanteessa, toinen sopii paremmin toiseen tilanteeseen - mietitään yhdessä mikä palvelu vastaa parhaiten teidän työyhteisöänne tämän hetken tilanteeseen?

Omassa työssäni lähestyn aihealueita laaja-alaisesti eri näkökulmien tarjotessa käsiteltäville asioille kuulijan ymmärrystä lisäävää tietoa. Puhuessamme esimerkiksi työhyvinvoinnista tutustumme myös tunnetaitoihin ja mietimme mitä jokaisen on hyvä tietää aivojen toiminnasta. Vuorovaikutuksen teemaa käsiteltäessä tutustumme ihmisten erilaisuuteen. Vuorovaikutustyötä tehtäessä tärkeää on myös ymmärrys tunnelukoista ja opituista toimintamalleista, kiintymyssuhdeteoriasta ym.

Työnohjaajana ja kouluttajana kytken teoriatiedon käytäntöön ja tavoitteeni on tarjota asiakkaalle omaan arkeen vietäviä työkaluja. Emme puhu asioista vaan mitä-tasolla, mietimme myös miksi - miksi esimerkiksi ihminen toimii stressaantuneena eri tavalla kuin ollessaan rento. Ymmärryksen syventyessä viemme tarkastelun eteenpäin, miten-taso tarjoaa kuulijoille käytännön työkaluja oman hyvinvoinnin vahvistamiseen ja työn kehittämiseen.

Toimitilamme Vanhassa Niskalassa tarjoaa ainutlaatuiset puitteet Kehittämis- ja Virkistyspäiville, järjestämme mielellämme koulutuksen muun ohjelman kera meillä, yhtä lailla olen valmis tulemaan puhumaan myös asiakkaan järjestämiin tiloihin.

Kerron mielelläni lisää osaamisestani ja annan toiveenne kuultuani tarjouksen palvelusta?


En koskaan opeta oppilaitani.

Yritän vain luoda heille olosuhteet,

joissa he voivat oppia.

~ Albert Einstein ~